Dock20 is een collectief van optimistische professionals dat de kern van leren terugbrengt in het hart van onderwijs.

We ondersteunen mensen en onderwijsorganisaties die met ons het avontuur willen aangaan. Nieuwsgierige mensen met een onbevangen blik op de wereld. Mensen die niet bang zijn om het bestaande los te laten, zodat we écht iets nieuws kunnen bouwen. Mensen die geloven dat onderwijs magisch kan zijn en daarover willen leren.

Lees meer
Het hart van Dock20 ligt in het creëren van de ideale omstandigheden voor leren. Samen met onderwijsprofessionals, studenten en het werkveld gaan we een rijke zoektocht aan waarin we met elkaar nieuwe perspectieven, nieuwe definities en onbekende werelden verkennen. Door los te komen van ingesleten patronen, overvolle agenda’s en cynische stemmen, kunnen we terug naar waarvoor we het doen: jonge mensen ondersteunen bij hun ontwikkeling naar blije en bekwame individuen.

Dock20 en de student!

#SummerschoolLeadership #HackyourEducation

We ontwikkelen en geven uitdagende minoren, summerschools en andere leertrajecten die impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling en professionele keuzes van studenten.

Dock20 en de docent!

#YourIdealClassroom #LearningExperienceDesign

We trainen en inspireren onderwijsprofessionals in het effectiever, participatiever en leuker maken van hun lespraktijk.

Dock20 en de onderwijsmanager!

#CurriculumOntwerp

We ondersteunen onderwijsmanagers en andere voorlopers in het ontwerpen van curricula en opbouwen van learning communities.

“Leren zit in mijn genen. Vanaf mijn geboorte, wilde ik niet anders dan nieuwe dingen leren. Ik wilde op eigen benen staan, praten met iedereen om me heen en alles van de wereld weten. Ik wilde mezelf ontwikkelen en groeien. Ik wilde vooruit. Mijn honger om te leren leek bijna niet te stillen.

En toen mocht ik eindelijk naar school. Dé plek om verder te leren. Tenminste, dat dacht ik…”

 

Accepteren we een falend systeem?

De structuur van veel onderwijsorganisaties stamt uit de vorige eeuw: hiërarchisch, bureaucratisch en verkokerd. Dat zorgt ervoor dat veel onderwijs tot op de minuut is dichtgetimmerd. Vooraf staat vast wat, wanneer, hoe en met wie er wordt geleerd. Onderwijs beperkt zich vaak tot passief luisteren naar wat een docent vertelt, om die kennis vervolgens te reproduceren tijdens de toets. In ons onderwijssysteem voelen veel studenten zich een nummer en ondergaan zij met weinig passie hun opleiding. Uitvalpercentages van 50% zijn geen uitzondering. En ook docenten vallen uit: uit CBS-statistieken blijkt dat geen andere sector dan het onderwijs een hoger burn-out percentage kent.

 

Een andere wereld dient zich aan

Terwijl de basisprincipes van ons onderwijssysteem uit een andere tijd stammen, verandert de wereld van vandaag in rap tempo. We zien dat de maatschappelijke waarde van een diploma daalt. Banen ontstaan en verdwijnen. We hebben geen idee hoe de arbeidsmarkt er over pakweg 10 jaar uitziet. Formeel onderwijs heeft niet meer het monopolie op toegang tot de arbeidsmarkt. En jongeren worden ondernemender: zij nemen hun leerproces steeds meer in eigen hand.

Het onderwijssysteem wordt aan alle kanten uitgedaagd om mee te veranderen en gelukkig gaan steeds meer onderwijsinstellingen die uitdaging aan. Scholen die dichtgetimmerde cursussen loslaten en eigenaarschap en autonomie stimuleren. Opleidingen waar kennisreproductie wordt ingewisseld voor participatief leren. En onderwijs dat de deuren naar de buitenwereld openzet om in co-creatie antwoord te geven op wezenlijke vraagstukken.

 

Dock20 als partner

In dit veld van onderwijsvernieuwing heeft Dock20 zich in de afgelopen 10 jaar als expert ontwikkeld. Wij bouwen graag mee aan het ideale hoger onderwijs. Onderwijs dat is gebaseerd op deze veranderende wereld én de  onveranderlijke wil van mensen om te leren.

Ons streven naar de ideale leeromgeving, vertalen wij in programma’s voor studenten, docenten en onderwijsmanagers. Voor studenten ontwikkelt Dock20 uitdagende minoren, summerschools en andere leertrajecten die impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling en professionele keuzes van studenten. Voor docenten traint en inspireert Dock20 onderwijsprofessionals in het effectiever, participatiever en leuker maken van hun lespraktijk. Tot slot ondersteunt Dock20 onderwijsmanagers en andere voorlopers in het vernieuwen van curricula en opbouwen van learning communities.

Alle Dock20-programma’s hebben dezelfde kern: het zijn tijdelijke vrijplaatsen binnen het onderwijssysteem. Hierbinnen kunnen deelnemers onder professionele begeleiding in alle vrijheid loskomen van hun dagelijkse werk, routines en structuren. De vrijplaats is een omgeving waar tijd en ruimte is voor waardevolle gesprekken en waar zij experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs. De deelnemer verlaat de vrijplaats met inspiratie, energie en gereedschap om zinvolle verandering in gang te zetten.

 

Dock20…

…begrijpt het onderwijsveld. We staan zelf ook voor de klas.

…werkt waarderend. We focussen op dat wat werkt.

…stelt de juiste vragen. We hebben niet alle antwoorden.

…haalt het beste uit een groep. We werken met de wensen, wijsheid en expertise van deelnemers.

Dock20 wants to meet you! Coffee?

Your Ideal & Online Classroom

Onze boeken over het ontwerpen en faciliteren van onderwijs dat raakt, zowel offline als online.

Titel | Your Ideal Classroom
Ondertitel | Een boek over het ontwerpen & faciliteren van onderwijs dat raakt
Auteurs | Diederik Bosscha, Chris Jan Geugies, Huub Purmer
Taal | Nederlands
ISBN | 9789090323633

Prijs | €25,- (excl. verzendkosten)

Onze dynamische wereld vraagt om eigentijds onderwijs. Geen one-size-fits all-aanpak, maar onderwijs dat elke student raakt en écht aanzet tot leren.

Waarom zien onze klaslokalen er nogsteeds hetzelfde uit als honderd jaar geleden? Hoe ziet het ideale onderwijs van vandaag er uit? Wat is de rol van de docent? Hoe ontwerp en ontwikkel je onderwijs dat leerzaam en spannend blijft – voor jezelf en je studenten?

In dit boek komt tien jaar aan ervaring, kennis en inzichten op het gebied van onderwijsvernieuwing samen. Your Ideal Classroom verbreedt je horizon over onderwijs op een onconventionele manier. Je leest onze ideeën en visies over leren en je krijgt praktische handvatten, methodieken en werkvormen die je helpen bij het ontwerpen en faciliteren van onderwijs dat raakt. Dit boek helpt in de zoektocht naar jouw ideale klaslokaal.

Titel | Your Online Classroom
Ondertitel | Een boek over dynamisch en verbindend online onderwijs
Auteurs | Samantha Haasnoot, Diederik Bosscha, Chris Jan Geugies, Huub Purmer
Taal | Nederlands
ISBN | 9789090338361

Prijs | €17,50 (excl. verzendkosten)

De wereld van online onderwijs is razendsnel onze werkelijkheid geworden. Leren vindt nu vaak plaats met een computerscherm tussen ons in. En dat gaat met vallen en opstaan.

Om jou te ondersteunen bij het maken en geven van dynamische en verbindende online leer- ervaringen, hebben we de ideeën en methodieken uit ons boek Your Ideal Classroom vertaald naar online onderwijs.

In dit gloednieuwe offline boek lees je onze ideeën over online leren en krijg je praktische handvatten en werkvormen die je helpen bij het faciliteren van online onderwijs. Het is bedoeld om je te inspireren, uit te dagen en misschien zelfs gerust te stellen. Want er is één ding dat wij in de afgelopen periode hebben geleerd: ook met een computerscherm tussen ons in kunnen we op een prettige en waardevolle manier met en van elkaar leren.

Your Ideal Design

Ontdek je eigen(wijze) onderwijsblend

TEACHERS

Your Online Classroom

Een training over participatief online onderwijs

TEACHERS

Your Ideal Classroom

2-daagse training over het creëren een ideale leeromgeving

STUDENTS, TEACHERS, MANAGERS

Better Together

Zinvoller en leuker online samenwerken en leren

STUDENTS, TEACHERS

Learning Experience Design

3-daagse training over het ontwerpen van krachtige leerervaringen

TEACHERS, MANAGERS

Curriculum Ontwerp

Ontwerp in drie dagen de contouren van fris en spannend onderwijs

TEACHERS, MANAGERS

Your Ideal Design

Ontdek je eigen(wijze) onderwijsblend

Your Ideal Design (YID) is een training waarin je ontdekt hoe je als docent gegronde ontwerpkeuzes maakt in een wereld waar van alles kan en moet. Dat doen we door te spelen met verschillende leerruimtes, te leren van elkaars ervaringen en concreet te sleutelen aan je eigen onderwijs. Tijdens de training ga je aan de slag met krachtige ontwerpmethodieken- en principes die je direct kan toepassen. Je verlaat de training met een ontworpen module, vak of training uit jouw onderwijspraktijk.

Your Ideal Design is geen klassieke training waarin je de (technische) ins en outs van blended onderwijs leert. In plaats daarvan ga je met inspirerende collega’s op ontdekkingstocht en verbreed je horizon over (blended) leren. 

Your Ideal Design is voor jou wanneer je …

… wilt leren over de kunst van het ontwerpen van (blended) onderwijs dat raakt
… ruimte wilt maken om stil te staan bij de kern van jouw onderwijs
… je met plezier en een open mind bijzonder onderwijs voor je studenten wilt ontwerpen

Leeruitkomsten

Na voltooiing van Your Ideal Design heb je: 

 • Een rijk nieuw ontwerp gemaakt voor één van je eigen vakken, modules of trainingen;
 • Jouw denken over (blended) leren opgeschud en verrijkt;
 • Kennis over en ervaring met ontwerpmethodieken die de kern raken;
 • Zin, energie en ideeën om jouw ideale onderwijs verder vorm te geven.

Programma

Your Ideal Design bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de training staat de vraag centraal: Wat is de kern van jouw onderwijs? Tijdens het tweede deel gaan we aan de slag met de vraag: Welk onderwijsontwerp brengt dit tot leven?

De training bestaat uit drie sessies die plaatsvinden over een periode van vijf weken. Aan het begin en aan het einde ontmoeten we elkaar voor een fysieke bijeenkomst. Hierin maak je kennis met elkaar en met verschillende ontwerpmethodieken die je zullen helpen om jouw (blended) onderwijs te verrijken. Tussen de twee fysieke bijeenkomsten in ontmoeten we elkaar eenmaal online. Daarnaast vindt er tussen deze drie synchrone sessies in verschillende asynchrone leermomenten- en interventies plaats, waarin je individueel leert én samen aan de slag gaat met jouw eigen ontwerp casus.

Week 1 | Vrijdag 18 maart van 09:00 tot 15:00 | Sessie 1 (fysiek) 
De eerste sessie duurt zes uur en vindt fysiek plaats. Je maakt hier kennis met  elkaar en met ontwerpprincipes en -methodieken die helpen om tot de kern van jouw onderwijs te komen.

Week 2 | sprint 1
In deze tussenperiode ga je aan de slag met jouw ontwerpcasus en doe je kennis op over werkvormen en ontwerpkeuzes. Zo verdiep je je inzichten ten aanzien van jouw casus en verbreed je jouw blik over blended onderwijs. Dit doe je samen met je case-groep.

Week 3 | Vrijdag 1 april van 09:00 tot 12:00 | Sessie 2 (online)
Deze tweede sessie duurt twee uur en vindt online plaats. Nadat we de kern van jouw onderwijs scherp op het netvlies hebben, gaan we in op de vraag welk onderwijsontwerp deze kern tot leven brengt.

Week 4 | sprint 2
In de tweede tussenperiode ga je in je casusgroep concreet aan de slag met het ontwerp van jouw casus. hiervoor krijg je verschillende tools aangereikt.

Week 5 | Vrijdag 22 april van 09:00 tot 12:00 | Sessie 3 (fysiek) 
De derde sessie duurt drie uur en vindt fysiek plaats. Tijdens deze sessie zoomen we in op ieders ontwerp, bekijken we samen hoe we deze nog rijker kunnen maken en ronden we de training op een mooie manier af.

Voor wie

Your Ideal Design is een teamtraining. Je neemt deel als groep docenten in een team van minimaal twee en maximaal vier collega’s. De training staat open voor alle docenten -van PO tot WO- die gedreven zijn om mooi en krachtig onderwijs te ontwerpen. Als team neem je een concrete ontwerpcasus mee uit jullie onderwijspraktijk waar je tijdens de training aan werkt.

Tijdsinvestering

Your Ideal Design vraagt een tijdsinvestering van 16 uur, waarvan 11 uur synchroon en 5 uur asynchroon.

Kosten

Open inschrijving
€650,- per deelnemer (exclusief BTW)

In-company
€6.800,- (2 Dock20-trainers)
€5.800,- (1 Dock20-trainer en 1 interne trainer)

Voertaal

Nederlands

Interesse?

Neem contact op met Leny Baas: leny@dock20.org of 06 – 52 78 17 45

 

Contact ▸ Leny Baas

Your Online Classroom

Een training over participatief online onderwijs

Your Online Classroom (YOC) is een training waarin je ervaart hoe je online een ideale omgeving om te leren creëert. Samen met gedreven vakgenoten leer je over dynamisch, participatief onderwijs en hoe je dat – met een computerscherm tussen jou en de studenten in – faciliteert. Tijdens de training  ervaren we krachtige werkvormen uit onze boeken Your Ideal Classroom en Your Online Clasroom. Alle werkvormen die je ervaart zijn aangepast op online onderwijs, zodat je deze direct kunt doen met je studenten.

Leeruitkomsten

 • Je hebt ervaren hoe je in een online omgeving participatieve werkvormen inzet die eigenaarschap, verbinding een dynamiek uitnodigen.
 • Je hebt met gedreven vakgenoten kennis, verhalen en ervaringen uitgewisseld over het faciliteren van waardevol online onderwijs.
 • Je vragen over online onderwijs zijn beantwoord.

Programma

De training bestaat uit drie online sessies. Elke sessie heeft een andere invalshoek. De training is zodanig ontworpen dat je eveneens afzonderlijke sessies kunt volgen.

Trainingssessie 1Hoe zet ik de juiste toon voor een rijke online leerervaring?
Tijdens de eerste trainingssessie ervaren we hoe je op een krachtige manier een online leerervaring start. Je leert hoe je online verbinding, eigenaarschap en excitement creëert.

Trainingssessie 2Hoe houd ik een online leerervaring spannend?
Tijdens de tweede trainingssessie ervaren we hoe je online de spanningsboog vasthoudt. Je leert hoe je online met goed getimede interventies een verschil kan maken.

Trainingssessie 3 | Hoe eindig ik een online leerervaring op een rijke manier?
Tijdens de derde trainingssessie ervaren we hoe je online een leerervaring laat landen. Je leert hoe je online het geleerde zichtbaar maakt, de leeropbrengst maximaliseert en hoe je met een uitroepteken kan eindigen.

Voor wie

Onderwijsprofessionals (docenten, coördinatoren, onderwijskundigen, mentoren, etc.) die gedreven zijn om waardevol online onderwijs te geven.

Wanneer

Elke trainingssessie wordt twee keer in dezelfde week aangeboden. Je kan zelf kiezen welk tijdstip jou het beste schikt. Elke sessie duurt twee uur. Na afloop is de mogelijkheid voor Q&A.

Trainingssessie 1

 • Dinsdagochtend 1 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Trainingssessie 2

 • Dinsdagochtend 8 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Trainingssessie 3

 • Dinsdagochtend 15 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Waar

Online via Zoom. Voor aanvang van de trainingssessie(s) ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. De training vindt doorgang bij het minimumaantal van 8 deelnemers.

*Zoom is – door de goede break-out functie en het feit dat je alle deelnemers op je scherm kan zien – het fijnste online programma. Inmiddels is de beveiliging van Zoom op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Microsoft Teams.

Kosten

Hieronder staan de kosten van de training beschreven. De training is zodanig ontworpen dat je er eveneens voor kan kiezen een afzonderlijke trainingssessies te volgen. Als je de hele trainingssessie volgt, krijg je 20% korting op ons boek Your Ideal Classroom.

 • Prijs voor gehele training (drie trainingssessies): 300 euro (excl. BTW)
 • Prijs per trainingssessie: 110 euro (excl. BTW)

Voertaal

Nederlands

Inschrijven

 

Your Ideal Classroom

2-daagse training over het creëren een ideale leeromgeving

Your Ideal Classroom is een tweedaagse training waar we met gedreven docenten inzoomen op de vraag: Hoe creëren wij een ideale omgeving om te leren? In twee dagen ervaar je hoe het is om met elkaar een ideale leeromgeving te creëren, waarin we onze eigen en elkaars horizon over leren en onderwijs verbreden. Dat doen we met behulp van krachtige en participatieve werkvormen waarmee we kennis, verhalen, inzichten en concrete tools delen.

Zoek jij handvatten om jouw ideale onderwijs vorm te geven? In YIC vind je de boost die je nodig hebt om een verschil te blijven maken in het onderwijs.

Leeruitkomsten

Na de tweedaagse Your Ideal Classroom heb je:

 • kennis over en ervaring met participatieve onderwijsmethodieken die uitnodigen tot eigenaarschap, interactie en samen leren.
 • kennisgemaakt met een aantal methodes voor het ontwerpen van betekenisvol onderwijs.
 • geleerd van de kennis en het vakmanschap van je collega’s.
 • vervolgstappen geformuleerd voor het creëren van jouw ideale leeromgeving.

Voor wie

Professionals met een drive voor onderwijs en leren: docenten, coördinatoren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, mentoren, onderzoekers, studenten, ondernemers, etc.

Wanneer en waar

Er staat voorlopig geen open inschrijving gepland. Wel bieden we Your Ideal Classroom in-company aan.

Kosten

Normale prijs: 950 euro (excl. BTW)
Studenten: in overleg

Voertaal

Nederlands

Aantal deelnemers

De training vindt doorgang bij het minimumaantal van 12 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Inschrijven

 

 

Krijg een impressie van vorige YIC-trainingen

 

Better Together

Zinvoller en leuker online samenwerken en leren

Een serie inspirerende student-masterclasses…
… bomvol bruikbare tools die je direct kan toepassen
… met heel veel interactie tussen leeftijdsgenoten
… waarin leren en lol hand in hand gaan
… met veel afwisseling in tempo en ritme waardoor het nooit saai wordt

De wereld van online onderwijs is razendsnel onze werkelijkheid geworden. Het leren vindt plaats met een computerscherm tussen ons in. Net als docenten ervaren onze studenten dezelfde problemen wanneer zij onderling online samenwerken en leren. Ook bij hen lekt er energie wanneer ze constant naar het beeldscherm staren. Zij voelen zich vaak eenzaam en ervaren een gebrek aan contact. En ook zij vinden online vaak gewoon niet leuk en demotiverend.

 Tegelijkertijd doen we meer dan ooit een beroep op de zelfstandigheid van onze studenten. We verwachten dat ze effectief samenwerken, dat ze van elkaar leren én dat ze verantwoordelijkheid nemen over hun leerproces. Juist ook buiten de contactmomenten met de docent.

 Dat is in ‘normale’ tijden al uitdagend. Laat staan wanneer je dat alleen op je zolderkamer vanaf een laptop moet doen.

Het programma Better Together helpt studenten hierbij. In drie inspirerende masterclasses leren zij hoe je online effectiever, zinvoller en met meer plezier (samen)werkt en leert. Niet door erover te praten, maar door het te doen en te ervaren. Na de masterclasses hebben zij allerlei krachtige tools in handen waarmee ze, samen met medestudenten, zinvol vorm kunnen geven aan hun eigen leerproces.

Naast studenten verwelkomen we ook docenten die willen ervaren hoe zij studenten online zinvoller en leuker kunnen laten leren en samenwerken.

Leeruitkomsten

 • Studenten ervaren hoe zij zelfstandig effectiever, zinvoller en leuker online kunnen samenwerken en leren. 
 • Studenten leren tal van krachtige tools die zij daarvoor kunnen inzetten.
 • Studenten voelen zelfvertrouwen om wat ze hebben geleerd toe te passen met hun medestudenten.

Programma

Better Together’ bestaat uit drie online sessies. Elke masterclass heeft een andere invalshoek. Het programma is zodanig ontworpen dat je de classes ook afzonderlijk van elkaar kunt volgen. 

Masterclass 1 | Hoe maak je (online) een vliegende start met elkaar?
Tijdens deze masterclass leren studenten tools en oefeningen om elkaar en elkaars talenten beter te leren kennen, zodat ieders kwaliteit optimaal tot uiting komt. De studenten ervaren hoe je een omgeving creëert waarbinnen je prettig met elkaar samenwerkt. Dit wordt het fundament waar vanuit studenten samen tot nieuwe, creatieve ideeën komen. In deze fase gaan we vertragen om later te kunnen versnellen.

Masterclass 2 | Hoe kom je (online) samen tot (te) gekke ideeën en oplossingen?
Tijdens deze masterclass leren studenten hoe zij samen creatief kunnen denken en werken. Ze gaan verschillende prikkelende brainstormtechnieken ervaren die hen helpen bij het vinden van out-of-the-box ideeën voor de vraagstukken waaraan ze werken.

Masterclass 3 | Hoe geef jij (online) kleur aan de groep?
Tijdens deze masterclass staat de student zelf centraal en wie hij wil zijn in een groep. Neem je graag een leidersrol? Ben jij de creatieveling? Of luister je graag en bewaak je het grotere proces? Met veel lol en energie leren studenten hoe zij hun natuurlijke rol in een groep verder kunnen ontwikkelen.

Voor wie

Het programma Better Together is bedoeld studenten van één opleiding of faculteit binnen het mbo en hbo, die tijdens hun studie regelmatig (zelfstandig) in groepen aan de slag gaan. Per masterclass kunnen minimaal 20 en maximaal 60 personen deelnemen.

Ook docenten die willen ervaren hoe je studenten regie kunt laten nemen zijn van harte welkom om mee te doen. Zijn vormen maximaal eenderde van de groep.

Wanneer

In onderling overleg.

Waar

Online via Zoom. Voor aanvang van de trainingssessie(s) ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen.

Kosten

De prijs van Better Together bedraagt €2.700,-. Wanneer 60 personen deelnemen is de prijs per deelnemer €45,-.

Let op: de eerste twee opleidingen/faculteiten die zich aanmelden kunnen kosteloos meedoen, omdat we het programma graag willen uittesten.

Interesse?

Neem contact op met Diederik Bosscha: diederik@dock20.org of 06 – 285 334 81.

Contact ▸ Diederik Bosscha

Learning Experience Design

3-daagse training over het ontwerpen van krachtige leerervaringen

Ontdek de bijzondere kracht van bewust ontworpen ervaringen. Tijdens deze meerdaagse onderwijstraining leer je hoe je rijke leerervaringen creëert voor jouw studenten. Geen kabbelend onderwijs, maar ervaringen die studenten raken, verbinden en hun perspectief doen veranderen. Je leert de kunst van Learning Experience Design (LXD) door tijdens de training een vak of les uit je eigen praktijk op een totaal nieuwe manier vorm te geven.

Wil je leren hoe je studenten kunt laten verwonderen? Hoe je hen jouw vakgebied kan laten beleven en voelen? Hoe je door verrassing en storytelling leren leuker én effectiever kan maken? Kom naar onze training!

Opbrengst

Het is onze intentie dat je met het volgen van onze driedaagse training ervaart, voelt en begrijpt wat de kracht van Learning Experience Design kan zijn en hoe het meer diepgang en betekenis aan jouw onderwijs kan geven.

Meer specifiek zijn dit de gewenste uitkomsten:

 • Je hebt de tools, taal en mindset om zelf leerervaringen te ontwerpen en te maken.
 • Je hebt (vanuit een heldere bedoeling) gewerkt aan een concrete leerervaring en daar prototypes van gemaakt.
 • Je begrijpt hoe elementen als verrassing, setting, verhalen, rituelen en aandacht bijdragen aan een krachtige (leer)ervaring.
 • Je hebt vervolgstappen geformuleerd om jouw onderwijspraktijk te verrijken met LXD.

De flow van de training

Tijdens de training schakelen we constant tussen behulpzame theoretische modellen (hoofd), hands-on prototyping (handen) en persoonlijke betekenisgeving (hart). Dat doen we door tijdens de training te werken aan échte onderwijscases die deelnemers inbrengen.

 • Op de eerste dag bouwen we een stevig fundament voor ons als groep en delen we de basics van experience design. Ook wordt je ondergedompeld in een ervaring die we hebben ontworpen.
 • Op de tweede dag ontwerpen we prototypes voor de cases en leren je meer over hoe je onderwijs creëert dat studenten raakt. Daarvoor gebruiken we elementen zoals verrassing, setting, verhalen, rituelen en aandacht. Daarnaast delen we modellen en tools die je helpen bij het ontwerpen van betekenisvolle ervaringen.
 • De derde dag vindt ongeveer een maand later plaats.  Tijdens de periode daartussen breng je jouw ontworpen leerervaringen in je dagelijkse praktijk. Op de derde dag komen we samen om onze ervaringen te delen en te leren van elkaars inzichten.

Voor wie

Professionals met een interesse voor het ontwerpen van onderwijs dat raakt: docenten, studenten, coördinatoren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, mentoren, onderzoekers, ondernemers, etc.

Wanneer

Er is nog geen volgende datum gepland.

Waar

Een prachtige locatie in het hart van de Veluwe.

Kosten

€1.150,-

Voertaal

Nederlands

Aantal deelnemers

De training vindt doorgang bij het minimumaantal van 12 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Contact ▸ Diederik Bosscha

Curriculum Ontwerp

Ontwerp in drie dagen de contouren van fris en spannend onderwijs

Dock20 ondersteunt hogescholen op frisse en energieke wijze bij het (her)ontwerpen van curricula. In drie dagen bouwen we met docenten, studenten en werkveld aan écht vernieuwend onderwijs. En dat is nodig in een wereld die razendsnel verandert.

Elke hogeschool in Nederland vernieuwt momenteel het onderwijsaanbod. Op tal van plekken worden opleidingen op de schop genomen en nieuw onderwijs ontwikkeld. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dock20 ziet hogescholen worstelen wanneer het om onderwijsontwerp gaat. Niet alleen met de inhoud van een nieuw curriculum, maar ook met het draagvlak binnen de docententeams en het (on)vermogen om bestaande structuren en overtuigingen los te laten. 

 

Aanbod

Dock20 ondersteunt hogescholen bij het ontwerpen van nieuwe curricula. In drie dagen bouwen we aan (de contouren van) een nieuw curriculum, semester of cursus. Dat doen we op eigen wijze:

 • We nemen de tijd en ruimte. Op een bijzondere buitenlocatie gaan we drie dagen aan de slag. Op deze manier bouwen we toegewijd aan nieuw onderwijs, niet gehinderd door de waan de dag, belemmerende overtuigingen en bestaande structuren.
 • We halen het beste uit een groep. Tijdens de driedaagse maken we optimaal gebruik van kennis, ervaringen en denkkracht van de groep. We geloven dat we samen veel mooiere ideeën hebben dan één enkel individu alleen.
 • We delen onze expertise. Vanuit onze ervaringen bij vele hogescholen en vernieuwende onderwijsinitiatieven geven we input op de inhoud.

 

Opbrengst

Na drie dagen:

 • ligt er een heldere visie waarin staat beschreven waar de opleiding voor staat.
 • zijn (de contouren van) een nieuwe opleiding, semester of vak ontworpen waarin het docententeam vertrouwen heeft.
 • hebben deelnemers ontwerpvaardigheden ontwikkeld en ervaring opgedaan met nieuwe onderwijsmethodieken.
 • voelen deelnemers dat ze een (nog) sterk(er) team zijn dat zin heeft in de toekomst. 

 

Methodiek

 • We gebruiken Design Thinking als basis en werken onder meer met het model Learning Arches, ontwikkeld door Kaospilot. Dit stelt ons in staat om een samenhangend curriculum te ontwerpen, gericht op de student die afstudeert in een wereld die we vandaag nog niet kennen.
 • We maken gebruik van Vision Backcasting. Dit betekent dat we succesvolle uitstromer zo goed mogelijk in beeld willen krijgen en de omgeving waarin deze zich op dat moment bevindt. Van daaruit ontwerpen we ‘terug’ naar het heden.
 • We maken gebruik van methodieken en principes uit de Art of Hosting die het beste in een groep naar boven halen.

 

Koffie?

We gaan graag in gesprek over hoe wij kunnen helpen bij het ontwerpen van een nieuw curriculum of onderwijsprogramma.

Contact ▸ Diederik Bosscha

Laat meer projecten zien

Introductieweek 2.0

Een vliegende start van je studie

STUDENTS

Thesis Boostcamp

Een 5-daags programma dat een boost geeft aan je afstuderen

STUDENTS

Ondersteuning op School

Team coaching en hulp bij het ontwerpen van krachtige leerervaringen

TEACHERS, MANAGERS

Summerschool

Leadership for Sustainable Innovation

STUDENTS

Minor Exploring Leadership

Exploring leadership for students who want to make a difference

STUDENTS

Hack Your Education

Jouw onderwijssysteem als tool om je dromen te verwezenlijken

STUDENTS

Introductieweek 2.0

Een vliegende start van je studie

Als je vanuit een goede startpositie aan je studie begint, wordt je studietijd veel leuker en zinvoller! Als je weet wat je wilt kun je je talenten effectief inzetten en een positieve impact op de wereld hebben. Die voorsprong begint in de introductieweek 2.0.

Veel hogescholen worstelen met uitval en motivatieproblemen van studenten. Daarom heeft Dock20 voor eerstejaars studenten een onorthodoxe introductieweek ontwikkeld. In dit programma verkennen studenten met elkaar wat écht belangrijk voor hen is en hoe hun studie dat kan versterken. We laten studenten ervaren, voelen en beleven wat de essentie en waarde van hun toekomstige studie is.

Opbrengst

 • Studenten hebben een prachtige, verbindende start van hun studie ervaren.
 • Studenten zijn meer intrinsiek gemotiveerd om van hun studie een succes te maken.
 • Studenten en docenten zien elkaar als partner met een gemeenschappelijk doel: een plezierige en betekenisvolle studieperiode met afstuderen als resultaat.
 • Studenten hebben ervaren wat de essentie en waarde van hun studie en toekomstige vak(gebied) is.
 • Studenten hebben een goed beeld van hun komende studie en hoe ze hierbinnen kunnen navigeren.
 • Studenten hebben in kaart wat belangrijk voor ze is en vertalen dit naar een studie-strategie.
 • Studenten vormen leercirkels waarin ze elkaar motiveren en stimuleren gedurende (in ieder geval) het eerste studiejaar
 • Studenten kennen de weg in de hogeschool en kunnen uit de voeten met de diverse faciliteiten die worden aangeboden.

Interesse?

Neem contact op met Diederik Bosscha via 06 – 285 334 81 of diederik@dock20.org

Contact ▸ Diederik Bosscha

Thesis Boostcamp

Een 5-daags programma dat een boost geeft aan je afstuderen

Op veel hogescholen zien we studenten worstelen met de laatste fase van hun studie: de scriptie. De Thesis Boostcamp is een vijfdaags programma waarin deze studenten worden geholpen een doorbraak te vinden. Het programma heeft een mooie balans tussen inhoudelijk meters maken en (weer) voelen waarvoor je het doet. Zo kunnen ze met motivatie, plezier en trots de laatste fase van hun studie voltooien.

Uitkomsten

De Thesis Boostcamp  is ontworpen vanuit de intentie om het afstuderen van studenten die vastlopen een boost te geven. Dat willen we doen op mooie plek en met elkaar. De gewenste uitkomsten van 5 dagen zijn:

 • Je scriptie is een flinke stap verder
 • Je hebt een persoonlijk en inhoudelijk plan naar het succesvol afronden van je studie
 • Je hebt een persoonlijke visie over je toekomst (na je studie)
 • Je hebt meer motivatie, zelfvertrouwen en plezier in jouw afstuderen.
 • Je hebt concrete handvatten/tools die je verder helpen
 • Je bent onderdeel van een peer circle van medestudenten om elkaar verder te helpen

Programma

Het programma heeft drie lagen:

 • Inhoud: tijdens de 5 dagen kunnen studenten toegewijd werken aan hun scriptie.
 • Persoonlijk: tijdens de 5 dagen helpen we studenten om te te doorbreken wat hun blokkeert in het afronden van hun scriptie (denk aan eenzaamheid, zelfvertrouwen en angst).
 • Community: tijdens de 5 dagen ondersteunen studenten elkaar en vinden ze maatjes die hen na de Thesis Boostcamp blijven stimuleren en ondersteunen.

Interesse?

Neem contact op met Chris Jan Geugies via 06 – 331 650 21 of chrisjan@dock20.org

Contact ▸ Chris Jan Geugies

Ondersteuning op School

Team coaching en hulp bij het ontwerpen van krachtige leerervaringen

Naast onze trainingen Your Ideal Classroom en Learning Experience Design ondersteunt Dock20 (hoge)scholen daar waar het daadwerkelijk gebeurt: het klaslokaal. Wij helpen docenten in de klas bij het eigen maken van vernieuwend onderwijs en begeleiden teams bij de invoering van innovatieve onderwijsconcepten.

Ook begeleiden we scholen bij het ontwerpen van betekenisvolle leerervaringen die een diepe indruk achterlaten en een boost geven aan de studievoortgang van je studenten.

Laat studenten Social Work voelen wat het betekent om in de schoenen van een dakloze cliënt te staan. Laat studenten Rechten beleven wat de wereld is achter de wetsartikelen die zij leren. En laat jouw studenten op een diep niveau ervaren wat het betekent om beoefenaar van hun toekomstige vak te zijn.

Hulp nodig om nieuwe ideeën over onderwijs concreet vorm te geven? Laten we samen een kop koffie drinken en verkennen hoe en waar Dock20 jullie school kan ondersteunen. Neem contact op via 06 – 331 650 21 of chrisjan@dock20.org

Contact ▸ Chris Jan Geugies

Summerschool

Leadership for Sustainable Innovation

Wat is het?

Een 2-weekse summerschool (4.0 ECTS) waar een groep  internationale studenten haar rugzak vult met toepasbare, innovatieve, oplossingsgerichte vaardigheden in het veld van duurzaamheid. In opdracht van organisaties werken studenten aan duurzaamheidsvraagstukken en worden ze uitgedaagd een goed advies of oplossing te leveren. Het programma is gebaseerd op de principes van Theory U (van het presencing institute, MIT, Boston).

Voor wie?

Voor ambitieuze studenten die geïnteresseerd zijn om in de zomer in een internationale groep te leren, te puzzelen en zichzelf te vernieuwen op het gebied van duurzame innovaties.

Meer informatie vind je hier.

Contact ▸ Chris Jan Geugies

Minor Exploring Leadership

Exploring leadership for students who want to make a difference

Wat is het?

Een intensief minor programma van 15 ECTS waarin (internationale) studenten kennis maken met de laatste leiderschapstheorieën (hoofd), reflecteren op persoonlijk leiderschap (hart) en in projectgroepen een vraagstuk uit de praktijk oplossen (handen). 35 studenten van de Haagse Hogeschool beoordeelden dit programma met een 9!

Voor wie

Studenten die zich bewust zijn dat ze met hun talenten het verschil kunnen maken. Ook interessant voor programma coördinatoren. De basis van het programma is ontwikkeld en kan aangepast worden naar de wensen van de opleiding.

Contact ▸ Huub Purmer

Hack Your Education

Jouw onderwijssysteem als tool om je dromen te verwezenlijken

Wat is het?

In Hack Your Education, gaan studenten onderzoeken en ervaren wat hun visie is en hoe ze dat kunnen realiseren binnen en buiten het onderwijssysteem. Studenten ondernemen in 10-20 weken hun eigen ‘Hero’s journey’ door het ontwikkelen van een unieke en spannende strategie waarmee ze tijdens hun studie-carrière leiderschap ontwikkelen in hun eigen interessegebied.

“Hack your Education is een methode die in de meeste scholen niet wordt geleerd, maar het verschil kan maken. Met een duidelijke visie voor ogen zullen studenten met meer passie en een duidelijker focus hun toekomstige traject uitzetten” (Jonathan Fritzler)

Voor wie

Dit programma is ontwikkeld voor eerste en tweede jaars universiteits- en HBO studenten en is ideaal voor het eerste semester. Het is ontworpen om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve ondernemersvaardigheden en leidt tot hun eigen persoonlijk leerplan.

Bekijk hieronder de video. Voor meer informatie over het boek, kijk je hier

Contact ▸ Chris Jan Geugies

Samantha Haasnoot

Leny Baas

Chris Jan Geugies

Diederik Bosscha

Samantha Haasnoot

Samantha Haasnoot

06-39288317

Leny Baas

Vertrouwen, verbondenheid en plezier!

0652781745

Chris Jan Geugies

Building powerful learning experiences

Ik ben een trainer en docent en hart en nieren. Ik geniet er enorm van om een omgeving te bouwen die inspireert, energie geeft en mensen verbindt. Dat komt omdat ik ervan overtuigd ben dat iedereen een interne drive heeft om te leren en te ontwikkelen. Wanneer ik die drive kan triggeren, ben ik op m’n best.

Als trainer en ondernemer bij Dock20 bouw ik leerervaringen die onze kijk op onderwijs doen veranderen. Om die reden probeer ik continu te innoveren. Niet omdat nieuw altijd beter is, maar omdat ik geloof dat we krachtigere leerervaringen kunnen creëren wanneer we herdefiniëren waar onderwijs over gaat. Geïnteresseerd? Let’s meet!

Ik heb een artikel geschreven over mijn onderwijsverhaal. Dat artikel vind je hier.

Diederik Bosscha

Ondernemer in hart en nieren

Ik sta ondernemend in het leven. De verschillende organisaties die ik heb gestart hebben een sterke focus op nieuwe manieren van leren, duurzaamheid en innovatie. Ik ben gemotiveerd om een bijdrage te leveren in de noodzakelijke transitie voor het onderwijs door experimentele leeromgevingen te creeren samen met docenten en studenten.

Vragen die mij intrigeren zijn: Waarom en hoe zijn systemen aan het veranderen? Wat is het ‘grotere’ verhaal? Wat zijn opkomende systemen? Hoe gaan we om met verandering? Hoe kun jij je eigen leiderschap ontwikkelen? Wat is jouw rol in de wereld?

 

+31628533481

mensen

Cilia Born | Onderwijskundige
Michel Groenestijn | Experience Designer
Rob Janson | Interventiekundige & Docent
Tomer Kedar | Trainer & Coach
Paul Kupper | Trainer & Facilitator
Frowine den Oudendammer | Onderwijskundige adviseur
Huub Purmer | Onderzoeker, Docent & Sociaal Ondernemer
Bas Rosenbrand | Onderwijsinnovator
Mark Smolenaars | Beleveniscreator
Thijs groot Wassink | Docent en studiecoach
Guus Wink | Learning Experience Designer