All posts by dock20

Professionele en persoonlijke ontwikkeling van studenten

Urgentie

Jongvolwassenen die voor een studie kiezen doen dat niet altijd bewust. Alles in hun leven is aan het veranderen: Ze gaan op zichzelf wonen, een nieuwe stad, nieuwe vrienden, veel onzekerheid, een nieuw avontuur. Ook de wereld om hen heen is constant aan het veranderen wat veel vraagt veel van studenten en toekomstige professionals. In deze wervelwind van verandering hebben ze vaak weinig idee in welke richting ze hun leven willen sturen, wat hen betekenis geeft of zelfs waarom ze voor een bepaalde studie hebben gekozen.  

Veel opleidingen begeleiden studenten in deze zoektocht vanuit studieloopbaanbegeleiding (SLB). Deze begeleiding is vaak gericht op studiekeuze en -rendement en minder op levensgeluk en betekenisgeving.  Zeker na een periode waarin veel studenten door corona weinig contacten hadden, denken we dat er meer nodig is.  

We gaan het helemaal anders doen

We waren daarom blij toen we in mei 2022 werden benaderd door Jaime Dickson en Carolien Scheffer van de opleiding Hotelmanagement van NHL Stenden in Leeuwarden. De school heeft enige tijd geleden besloten om het anders aan te pakken. De belangrijkste verandering: één begeleider voor de hele studentreis: van on-boarding tot diplomering. Zij hebben aan Dock20 gevraagd om hen te helpen samenhang te creëren tussen het programma-aanbod van de vier jaren en in detail het programma voor jaar 3 te ontwerpen (jaar 1 en 2 waren al eerder ontworpen en jaar 4 volgt nog).  

We zijn begonnen met gesprekken met activators van de opleiding (zoals bij hen de coaches worden genoemd) en hebben gevraagd naar hun wensen voor het vernieuwde programma. De belangrijkste zijn: 

 • Consistentie. 1 persoon die de hele studentenreis begeleidt. Te vaak hebben ze studenten tussen wal en schip zien ‘verdwijnen’ doordat ze buiten beeld raakten. 
 • Samenhang. Eén programma voor vier jaren dat als een rode lijn door de studie loopt 
 • Karakterontwikkeling. Ondersteunen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid en karakter (nieuwsgierigheid, ondernemendheid, …) 
 • Besluitvorming. Een programma dat studenten helpt belangrijke besluiten te nemen en daarmee hun leven verder kleur te geven 
 • Aantrekkelijkheid. Een programma dat studenten met plezier doorlopen. 

En toen gingen we aan de slag en wel op een manier die Dock20 kenmerkt: Met een duo van NHL Stenden en een duo van Dock20 hebben we ons 3 dagen opgesloten in een prachtig huis op het Friese platteland. We hebben de tijd genomen om te dromen over het ideale PPD-programma (Personal en Professional Development) en hebben van daaruit een rijk en gedetailleerd programma ontworpen.

De droom

We droomden van een programma dat studenten helpt om zichzelf te kunnen zijn ook als dat niet altijd binnen de lijntjes van het ‘gewone’ past. Dat ze anders mogen en durven zijn en dat ze hun potentieel en kwaliteiten ontdekken. Dat ze met elkaar een community vormen waarbinnen ze onder professionele begeleiding leren van elkaar en elkaar helpen bij stappen in hun ontwikkeling. Dat er vriendschappen voor het leven ontstaan, waarmee het programma ver voorbij de studietijd rijkt.  

We fantaseerden van een programma dat ‘pauze-momenten’ creëert in de drukke levens van studenten. Momenten waarop ze kunnen uitzoomen en hun leven en ontwikkeling in perspectief kunnen plaatsen. Waar ze hun positie kunnen bepalen op hun ontvouwende pad.   

De intentie die we vanuit deze droom voor het programma hebben geformuleerd luidt (in het Engels):  

“It’s our intention to help you, the student, plan and navigate your learning journey and equip you to become a conscious and curious individual. Together we will create a place where you feel confident, grow and make connections for life. We will help you to find your true self and the courage to walk your unique path”. 

1 reis, 1 begeleider

Het belangrijkste kenmerk van het programma is dat er 1 begeleider is die een groep van 24 studenten vier jaar lang begeleidt in hun leerreis. Zo’n groep van 24 wordt een thuisgroep (home-group) genoemd, een soort familie die met je meereist. Een thuisgroep bestaat weer uit buddygroepen van 3-5 studenten, die met elkaar een nog hechtere band hebben en elkaar helpen bij keuzes die ze tegenkomen.  

In jaar 3 worden studenten voorbereid op het moment dat ze gaan uitvliegen. We hebben voor dat jaar een programma ontworpen waarbij op vijf momenten voor elke thuisgroep een workshop van een halve dag wordt georganiseerd, die met elkaar een samenhangende reeks vormen. Steeds tussen twee workshops ontmoeten de buddygroepen elkaar zonder begeleiding. Ze krijgen dan een uitdaging mee (zoals het organiseren van een overnachting voor de hele thuisgroep) en helpen elkaar met het maken van keuzes. Zo ontstaat er een ritme, waarbij soms de begeleider in de lead is en soms de buddygroepen zelf de leiding nemen.  

Een greep uit andere programmakeuzes die we met elkaar hebben gemaakt: 

 • We stimuleren eigenaarschap van studenten. Elke buddygroep schrijft zich in om ergens in de reeks een programmaonderdeel te verzorgen.  
 • We nodigen de buitenwereld uit. Bijvoorbeeld doordat elke buddygroep een voor hen inspirerende rolmodel interviewt. 
 • We reflecteren door het delen van verhalen. De eigen ervaringen van studenten staan centraal en delen deze via werkvormen als waarderend interview en collective storytelling.  
 • We maken persoonlijke groei zichtbaar en voelbaar. Aan het einde van een jaar krijgt elke student van medestudenten te horen hoe zij hem/haar hebben zien groeien. Dit krijgt hij/zij ook terug van 2 personen buiten het klaslokaal: 1 vanuit een professionele- en 1 vanuit een privécontext.  
 • En tot slot hebben we veel ruimte voor plezier en eigen inbreng van studenten gecreëerd.  

Hoe gaat het verder?

Dat weten we nog niet. De activators in Leeuwarden zijn sinds kort met enthousiasme met het programma aan de slag gegaan en zullen ongetwijfeld tegen van alles en nog wat aanlopen. Het programma is nog een prototype dat doorontwikkeling behoeft.  

Het avontuur dat wij met de Hotel Managementschool zijn aangegaan ligt helemaal in lijn met de grondgedachte van Dock20; namelijk dat we steeds op zoek gaan naar een omgeving waar iedereen leert en groeit. En dat richt zich niet alleen op studierendement en -succes, maar ook op studentwelzijn, persoonlijke groei en van betekenis zijn voor de maatschappij.  

We helpen opleidingen graag dieper te onderzoeken hoe je studenten optimaal kunt begeleiden in hun leerreis en welk programma dat kan faciliteren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je hierover een keer van gedachten wilt wisselen!

Spelen met stilte

Oei, stilte

Stilte is ongemakkelijk. Wanneer het in een groep of gesprek stil blijft, duurt het meestal niet langer dan 4 seconden voordat iemand begint te praten. En soms voel je dan een zucht van verlichting door de ruimte gaan: “Gelukkig, iemand zegt iets.”

Maar wat als we stilte niet zien als iets dat vermeden moet worden, maar als iets waardevols dat we bewust kunnen opzoeken. Want alleen wanneer het stil is, kan je naar binnengaan en dieper nadenken, zonder dat iemand jouw gedachtengang verstoord.

Bewust de stilte uitnodigen dus. En precies dat deden we onlangs bij het team DISC van Aeres Hogeschool. Zo gingen we te werk…

Het is augustus 2022. Het team DISC van Aeres Hogeschool staat aan de start van een nieuw collegejaar. Volgende week komen de studenten weer naar school. 

Onder begeleiding van Dock20 heeft het team een tweedaagse op een mooie buitenlocatie. De bedoeling: met elkaar een vliegende start van het schooljaar maken. 

Maar wat als we stilte niet zien als iets dat vermeden moet worden, maar als iets waardevols dat we bewust kunnen opzoeken.

De werkvorm

Eén van de onderdelen van de tweedaagse is dat we deelnemers uitnodigen een persoonlijke leervraag voor het komende jaar te formuleren: iets waarin je je wilt ontwikkelen omdat het echt belangrijk voor je is.

Een rake leervraag formuleren is niet makkelijk. Zonder begeleiding blijven leervragen vaak aan de oppervlakkige kant. Dan krijg je iets als: “Hoe kan ik nieuwe inspiratie opdoen?” of “Hoe kan ik beter lesgeven?”. Je kunt mensen helpen aan die oppervlakte te ontsnappen door te spelen met stilte. We hanteerden deze stappen:

 1. Laat deelnemers duo’s vormen. Vraag hen om ergens in de ruimte tegenover elkaar te zitten (zonder dat er een tafel tussen staat).
 2. Geef een startvraag mee. In ons geval was dit: Als je vooruitkijkt naar het aankomende jaar, wat wil je dan leren of jezelf in uitdagen?
 3. Persoon A start door deze vraag aan persoon B te stellen. Persoon B antwoord niet direct maar is eerst twintig seconden stil. Na twintig seconden kan persoon B antwoord geven, zo lang of kort als hij/zij wil. 
 4. Bij elke vervolgvraag die wordt gesteld door persoon A, is persoon B steeds eerst stil. 
 5. Na 10-15 minuten wissel je van rol.
 6. Tot slot vraag je of beide personen hun persoonlijke leervraag willen opschrijven (en eventueel delen met de groep).

Spelen met stilte dus. Tijdens de tweedaagse gaven deelnemers aan dat de stilte aanvankelijk raar voelde, maar dat het gaandeweg normaal werd. Het hielp hen om verder te kijken dan hun eerste mening of idee. En dat zag je terug in de persoonlijke leervragen die werden gedeeld. Die waren verre van oppervlakkig, maar specifiek, kwetsbaar en vooral echt.

Andere toepassingen

Wij hebben stilte in deze werkvorm gebruikt om tot een persoonlijke leervraag te komen. Maar er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden om de kracht van stilte te gebruiken.

 • Begin met een andere startvraag. Bijvoorbeeld: “Wat weet je al van dit onderwerp”, als je voorkennis wilt activeren. Of: “Wat herinner je volgende week nog het college van vandaag”, om studenten te helpen reflecteren.
 • Stel je plenair een vraag aan je studenten? Vraag hen dan eerst 10 seconden stil te zijn voordat zij antwoord kunnen geven. Op die manier geef je studenten expliciet de ruimte om na te denken. Dat werkt voor iedereen en in het bijzonder voor introverte studenten.

De Speeltweedaagse

Duik met ons in een wereld vol magie, spel en ontdekking. Een wereld vol rijke ontmoetingen met onbevangen medespelers waarbij  je jezelf op het spel mag zetten. We nodigen je uit om binnen je grenzen buiten je comfortzone te stappen.

Tijdens de Speeltweedaagse onderzoeken we wat de bevrijdende krachten zijn van spellen (games), spelen (play) en de speelse geest (playful mind), om van daaruit onze onderwijswereld rijker te maken.

Leeruitkomsten

 • Je hebt ontdekt en ervaren hoe je speelruimte kunt maken in jezelf, in je onderwijs en daarbuiten,
 • Je hebt ervaren waar spelen spannend kan zijn en waar het plezier oplevert,
 • Je hebt concrete ideeën over hoe je vanuit een speelse mindset jouw onderwijs rijker maakt

Voor wie?

De speeltweedaagse is niet voor iedereen. Het is voor hen die geloven dat spelen en leren hand in hand gaan. Voor hen die zichzelf daarbij op het spel durven te zetten en bereid zijn te onderzoeken wat je daar tegen komt. Mensen met een hart voor leren: docenten, juffen en meesters, trainers en facilitatoren, onderwijskundigen en opleidingsdirectrices

Kosten

Open inschrijving: €950,- (inclusief overnachting en maaltijden, exclusief BTW).

Voertaal

Nederlands

Interesse?

Vanwege het persoonlijke karakter van de training, hebben we graag een kort voorgesprek zodat we je meer kunnen vertellen over de aard van de Speeltweedaagse. Dat kan met Diederik (diederik@dock20.org | 06-28533481) of Paul (kupper.p@hsleiden.nl | 06 – 39191880).

Verdieping op Vrijdag

In het komende collegejaar creëren we een nieuwe plek waar jij je kunt voeden, verwonderen en opladen. We noemen dat: Verdieping op Vrijdag.

Tijdens een vijftal meet-ups (4 online en 1 op locatie) op de vrijdagmiddag verbinden we jou aan andere bevlogen docenten in het onderwijs. Samen verdiepen we de modellen uit ons boek Your Ideal Classroom en onderzoeken we hoe deze jouw onderwijspraktijk concreet kunnen verrijken. 

Voor elke meet-up delen we een kennisclip én verdiepingsvideo die we onlangs hebben opgenomen in de studio.

Data

 • Meet-up 1 | vrijdag 7 oktober | 13.00 – 15.00 uur | Four Fold Practice | (online)
 • Meet-up 2 | vrijdag 16 december | 13.00 – 15.00 uur | Double loop model (online) 
 • Meet-up 3 | vrijdag 10 februari 2023 | 13.00 – 15.00 uur | Leerbogen (online) 
 • Meet-up 4 | vrijdag 31 maart 2023 | 13.00 – 15.00 uur | Set – Hold – Land (online) 
 • Meet-up 5 | vrijdag 12 mei 2023 | 13.00 – 15.00 uur | Community ontmoeting (op locatie!) 

Kosten

€ 70,- voor online | €100 voor de fysieke bijeenkomst op 12 mei 
€300 voor hele reeks.
Bedragen zijn exclusief BTW

Inschrijven

We blijven spelen

Daniël liep de grote tuin in van het hotel en sprak één van de tuinmannen aan die daar aan het werk was. “Heb je even 10 seconden?” vroeg Daniël. “Sorry, ik ben druk” sprak de tuinman. “Ah joh, het is slechts 10 seconde. En ik heb een uitdaging voor je! Kun je deze bamboestok 10 seconden laten balanceren op 1 vinger?”. “Vooruit”, zei de tuinman. “Ik probeer het”. De tuinman hield de stok 8 seconden hoog voordat hij viel. Direct wilde hij het nog een keer proberen, vastbesloten de uitdaging te voltooien. Hij straalde van oor tot oor toen het lukte.

Daniël was één van de deelnemende docenten aan de Speeltweedaagse die Dock20 onlangs organiseerde op de Veluwe. De spannende uitdaging die hij aanging was om een spelende interactie met een totaal onbekend iemand aan te gaan.

Dock20 heeft samen met Paul Kupper, Tomer Kedar en Cilia Born deze tweedaagse ontworpen vanuit onze eigen behoefte om meer spelen toe te laten. Om de bevrijdende kracht van spel en spelen in het onderwijs te ontdekken en te ervaren. En dat is gelukt. Door zichzelf op het spel te zetten, gingen deelnemers in twee dagen steeds dieper de wondere wereld van spelen in. Hierbij kwamen ze zichzelf regelmatig tegen én ontstond er veel bevrijdende ruimte. Door op de tweede dag de inzichten te verankeren in het eigen onderwijs, werd  de impact nog groter.

En de tuinman? Een kwartier nadat Daniël terugkwam vertelde een andere deelnemer dat hij een groep tuinmannen zag die allemaal probeerden een stok hoog te houden. Spelen is besmettelijk 🙂

Een paar reacties van deelnemers:

Het heeft me enorm veel gegeven; in mijn zijn en in mijn leiderschap”

“Wauw, wat een ervaring! Fantastisch om met een groep professionals de kracht van spelen en spel te ervaren en weer terug te halen. Met veel energie en vol ideeën nam ik het spelen mee naar huis, naar mijn eigen onderwijspraktijk.”

Your Ideal Design

Your Ideal Design (YID) is een training waarin je ontdekt hoe je als docent gegronde ontwerpkeuzes maakt in een wereld waar van alles kan en moet. Dat doen we door te spelen met verschillende leerruimtes, te leren van elkaars ervaringen en concreet te sleutelen aan je eigen onderwijs. Tijdens de training ga je aan de slag met krachtige ontwerpmethodieken- en principes die je direct kan toepassen. Je verlaat de training met een ontworpen module, vak of training uit jouw onderwijspraktijk.

Your Ideal Design is geen klassieke training waarin je de (technische) ins en outs van blended onderwijs leert. In plaats daarvan ga je met inspirerende collega’s op ontdekkingstocht en verbreed je horizon over (blended) leren. 

Your Ideal Design is voor jou wanneer je …

… wilt leren over de kunst van het ontwerpen van (blended) onderwijs dat raakt
… ruimte wilt maken om stil te staan bij de kern van jouw onderwijs
… je met plezier en een open mind bijzonder onderwijs voor je studenten wilt ontwerpen

Leeruitkomsten

Na voltooiing van Your Ideal Design heb je: 

 • Een rijk nieuw ontwerp gemaakt voor één van je eigen vakken, modules of trainingen;
 • Jouw denken over (blended) leren opgeschud en verrijkt;
 • Kennis over en ervaring met ontwerpmethodieken die de kern raken;
 • Zin, energie en ideeën om jouw ideale onderwijs verder vorm te geven.

Programma

Your Ideal Design bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel van de training staat de vraag centraal: Wat is de kern van jouw onderwijs? Tijdens het tweede deel gaan we aan de slag met de vraag: Welk onderwijsontwerp brengt dit tot leven?

De training bestaat uit drie sessies die plaatsvinden over een periode van vijf weken. Aan het begin en aan het einde ontmoeten we elkaar voor een fysieke bijeenkomst. Hierin maak je kennis met elkaar en met verschillende ontwerpmethodieken die je zullen helpen om jouw (blended) onderwijs te verrijken. Tussen de twee fysieke bijeenkomsten in ontmoeten we elkaar eenmaal online. Daarnaast vindt er tussen deze drie synchrone sessies in verschillende asynchrone leermomenten- en interventies plaats, waarin je individueel leert én samen aan de slag gaat met jouw eigen ontwerp casus.

Week 1 | Vrijdag 18 maart van 09:00 tot 15:00 | Sessie 1 (fysiek) 
De eerste sessie duurt zes uur en vindt fysiek plaats. Je maakt hier kennis met  elkaar en met ontwerpprincipes en -methodieken die helpen om tot de kern van jouw onderwijs te komen.

Week 2 | sprint 1
In deze tussenperiode ga je aan de slag met jouw ontwerpcasus en doe je kennis op over werkvormen en ontwerpkeuzes. Zo verdiep je je inzichten ten aanzien van jouw casus en verbreed je jouw blik over blended onderwijs. Dit doe je samen met je case-groep.

Week 3 | Vrijdag 1 april van 09:00 tot 12:00 | Sessie 2 (online)
Deze tweede sessie duurt twee uur en vindt online plaats. Nadat we de kern van jouw onderwijs scherp op het netvlies hebben, gaan we in op de vraag welk onderwijsontwerp deze kern tot leven brengt.

Week 4 | sprint 2
In de tweede tussenperiode ga je in je casusgroep concreet aan de slag met het ontwerp van jouw casus. hiervoor krijg je verschillende tools aangereikt.

Week 5 | Vrijdag 22 april van 09:00 tot 12:00 | Sessie 3 (fysiek) 
De derde sessie duurt drie uur en vindt fysiek plaats. Tijdens deze sessie zoomen we in op ieders ontwerp, bekijken we samen hoe we deze nog rijker kunnen maken en ronden we de training op een mooie manier af.

Voor wie

Your Ideal Design is een teamtraining. Je neemt deel als groep docenten in een team van minimaal twee en maximaal vier. De training staat open voor alle docenten – van PO tot WO – die gedreven zijn om mooi en krachtig onderwijs te ontwerpen. Als team neem je een concrete ontwerpcasus mee uit jullie onderwijspraktijk waar je tijdens de training aan werkt.

Tijdsinvestering

Your Ideal Design vraagt een tijdsinvestering van 16 uur, waarvan 11 uur synchroon en 5 uur asynchroon.

Kosten

Open inschrijving
€650,- per deelnemer (exclusief BTW)

In-company
€6.800,- (2 Dock20-trainers)
€5.800,- (1 Dock20-trainer en 1 interne trainer)

Voertaal

Nederlands

Interesse?

Neem contact op met Leny Baas: leny@dock20.org of 06 – 52 78 17 45

 

Your Ideal Classroom

Your Ideal Classroom (YIC) is een tweedaagse training waar we met bevlogen docenten inzoomen op de vraag: Hoe creëren wij een ideale omgeving om te leren? In twee dagen ervaar je hoe het is om met elkaar een ideale leeromgeving te creëren, waarin we onze eigen en elkaars horizon over leren en onderwijs verbreden. Dat doen we met behulp van krachtige en participatieve werkvormen waarmee we kennis, verhalen, inzichten en concrete tools delen.

Zoek jij handvatten om jouw ideale onderwijs vorm te geven? In YIC vind je de boost die je nodig hebt om een verschil te blijven maken in het onderwijs.

Voor wie

Professionals met een interesse voor onderwijs en leren: docenten, studenten, coördinatoren, opleidingsmanagers, onderwijskundigen, mentoren, onderzoekers, ondernemers, etc.

Wanneer

Maandag 11 en dinsdag 12 april 2022 (met overnachting)

Waar

Mennorode, Elspeet. Een prachtige plek midden op de Veluwe.

Kosten

Normale prijs: 950 euro (excl. BTW)
Studenten: in overleg

Voertaal

Nederlands

Aantal deelnemers

De training vindt doorgang bij het minimumaantal van 12 deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 25.

Inschrijven

 

 

 

Waarom Your Ideal Classroom?
YIC is ontworpen en wordt verzorgd door Diederik en Chris Jan. Deze gepassioneerde docenten hebben de training opgezet vanuit de noodzaak om ineffectieve, conventionele onderwijspatronen in te ruilen voor nieuwe manieren van leren.

Als onderwijzers merkten we dat er iets ontbreekt in het huidige aanbod voor docenten. Veel trainingen gaan over de technische kant van lesgeven (denk aan ‘Constructief Toetsen’, ‘Prikkelend Presenteren’, ‘Beter met Blended’). Your Ideal Classroom gaat daarentegen over de allerbelangrijkste randvoorwaarde voor leren: het bouwen van een leeromgeving die stimuleert, motiveert en inspireert.

YIC is een beproefde training die nu voor de vijfde keer wordt aangeboden. De methodes die we gebruiken zijn wetenschappelijk onderbouwd en hebben we in onze eigen lespraktijk beproefd. Bij YIC hanteren we de volgende principes:

 • We werken volgens beproefde methodieken van onder andere Design Thinking (IDEO) en Art of Hosting.
 • Deelnemers ervaren deze methodieken niet alleen, ze worden ook uitgenodigd om er zelf mee te experimenteren.
 • We werken waarderend door te focussen op wat werkt (onder andere aan de hand van Appreciative Inquiry van Cooperrider).
 • De ervaringen, vragen en expertise van de deelnemers is leidend.

We hopen dat de training de volgende leeropbrengst heeft:

 • Hoofd
  De deelnemer krijgt kennis van activerende en participatieve werkvormen die eigenaarschap stimuleren, zoals Open Space, World Café en Waarderend Interview.
 • Hart
  De deelnemer verlaat de training met inspiratie, motivatie en vernieuwende ideeën om het verschil te blijven maken in het onderwijs.
 • Handen
  De deelnemer co-host zelf delen van de training en ontwikkelt concrete ideeën om de eigen werkpraktijk te verbeteren.

Na YIC hopen we dat je met hernieuwde energie teruggaat naar je lespraktijk, dat je concrete tools en stappen hebt gedefinieerd die jou helpen om excellent onderwijs te geven en dat je jouw ervaringen blijft delen met de groeiende groep onderwijsprofessionals verbonden aan Your Ideal Classroom.

Your Online Classroom

Your Online Classroom (YOC) is een training waarin je ervaart hoe je online een ideale omgeving om te leren creëert. Samen met gedreven vakgenoten leer je over dynamisch, participatief onderwijs en hoe je dat – met een computerscherm tussen jou en de studenten in – faciliteert. Tijdens de training  ervaren we krachtige werkvormen uit onze boeken Your Ideal Classroom en Your Online Clasroom. Alle werkvormen die je ervaart zijn aangepast op online onderwijs, zodat je deze direct kunt doen met je studenten.

Leeruitkomsten

 • Je hebt ervaren hoe je in een online omgeving participatieve werkvormen inzet die eigenaarschap, verbinding een dynamiek uitnodigen.
 • Je hebt met gedreven vakgenoten kennis, verhalen en ervaringen uitgewisseld over het faciliteren van waardevol online onderwijs.
 • Je vragen over online onderwijs zijn beantwoord.

Programma

De training bestaat uit drie online sessies. Elke sessie heeft een andere invalshoek. De training is zodanig ontworpen dat je eveneens afzonderlijke sessies kunt volgen.

Trainingssessie 1Hoe zet ik de juiste toon voor een rijke online leerervaring?
Tijdens de eerste trainingssessie ervaren we hoe je op een krachtige manier een online leerervaring start. Je leert hoe je online verbinding, eigenaarschap en excitement creëert.

Trainingssessie 2Hoe houd ik een online leerervaring spannend?
Tijdens de tweede trainingssessie ervaren we hoe je online de spanningsboog vasthoudt. Je leert hoe je online met goed getimede interventies een verschil kan maken.

Trainingssessie 3 | Hoe eindig ik een online leerervaring op een rijke manier?
Tijdens de derde trainingssessie ervaren we hoe je online een leerervaring laat landen. Je leert hoe je online het geleerde zichtbaar maakt, de leeropbrengst maximaliseert en hoe je met een uitroepteken kan eindigen.

Voor wie

Onderwijsprofessionals (docenten, coördinatoren, onderwijskundigen, mentoren, etc.) die gedreven zijn om waardevol online onderwijs te geven.

Wanneer

Elke trainingssessie wordt twee keer in dezelfde week aangeboden. Je kan zelf kiezen welk tijdstip jou het beste schikt. Elke sessie duurt twee uur. Na afloop is de mogelijkheid voor Q&A.

Trainingssessie 1

 • Dinsdagochtend 1 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Trainingssessie 2

 • Dinsdagochtend 8 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Trainingssessie 3

 • Dinsdagochtend 15 februari  | 09.00 – 11.00 uur

Waar

Online via Zoom*. Voor aanvang van de trainingssessie(s) ontvang je een link waarmee je kunt deelnemen. De training vindt doorgang bij het minimumaantal van 8 deelnemers.

*Zoom is – door de goede break-out functie en het feit dat je alle deelnemers op je scherm kan zien – het fijnste online programma. Inmiddels is de beveiliging van Zoom op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld Microsoft Teams.

Kosten

Hieronder staan de kosten van de training beschreven. De training is zodanig ontworpen dat je er eveneens voor kan kiezen een afzonderlijke trainingssessies te volgen. Als je de hele trainingssessie volgt, krijg je 20% korting op ons boek Your Ideal Classroom.

 • Prijs voor gehele training (drie trainingssessies): 300 euro (excl. BTW)
 • Prijs per trainingssessie: 110 euro (excl. BTW)

Voertaal

Nederlands

Inschrijven