Een korte kennismaking met Dock20

“Leren zit in mijn genen. Vanaf mijn geboorte, wilde ik niet anders dan nieuwe dingen leren. Ik wilde op eigen benen staan, praten met iedereen om me heen en alles van de wereld weten. Ik wilde mezelf ontwikkelen en groeien. Ik wilde vooruit. Mijn honger om te leren leek bijna niet te stillen.

En toen mocht ik eindelijk naar school. Dé plek om verder te leren. Tenminste, dat dacht ik…”

 

Accepteren we een falend systeem?

De structuur van veel onderwijsorganisaties stamt uit de vorige eeuw: hiërarchisch, bureaucratisch en verkokerd. Dat zorgt ervoor dat veel onderwijs tot op de minuut is dichtgetimmerd. Vooraf staat vast wat, wanneer, hoe en met wie er wordt geleerd. Onderwijs beperkt zich vaak tot passief luisteren naar wat een docent vertelt, om die kennis vervolgens te reproduceren tijdens de toets. In ons onderwijssysteem voelen veel studenten zich een nummer en ondergaan zij met weinig passie hun opleiding. Uitvalpercentages van 50% zijn geen uitzondering. En ook docenten vallen uit: uit CBS-statistieken blijkt dat geen andere sector dan het onderwijs een hoger burn-out percentage kent.

 

Een andere wereld dient zich aan

Terwijl de basisprincipes van ons onderwijssysteem uit een andere tijd stammen, verandert de wereld van vandaag in rap tempo. We zien dat de maatschappelijke waarde van een diploma daalt. Banen ontstaan en verdwijnen. We hebben geen idee hoe de arbeidsmarkt er over pakweg 10 jaar uitziet. Formeel onderwijs heeft niet meer het monopolie op toegang tot de arbeidsmarkt. En jongeren worden ondernemender: zij nemen hun leerproces steeds meer in eigen hand.

Het onderwijssysteem wordt aan alle kanten uitgedaagd om mee te veranderen en gelukkig gaan steeds meer onderwijsinstellingen die uitdaging aan. Scholen die dichtgetimmerde cursussen loslaten en eigenaarschap en autonomie stimuleren. Opleidingen waar kennisreproductie wordt ingewisseld voor participatief leren. En onderwijs dat de deuren naar de buitenwereld openzet om in co-creatie antwoord te geven op wezenlijke vraagstukken.

 

Dock20 als partner

In dit veld van onderwijsvernieuwing heeft Dock20 zich in de afgelopen 10 jaar als expert ontwikkeld. Wij bouwen graag mee aan het ideale hoger onderwijs. Onderwijs dat is gebaseerd op deze veranderende wereld én de  onveranderlijke wil van mensen om te leren.

Ons streven naar de ideale leeromgeving, vertalen wij in programma’s voor studenten, docenten en onderwijsmanagers. Voor studenten ontwikkelt Dock20 uitdagende minoren, summerschools en andere leertrajecten die impact hebben op de persoonlijke ontwikkeling en professionele keuzes van studenten. Voor docenten traint en inspireert Dock20 onderwijsprofessionals in het effectiever, participatiever en leuker maken van hun lespraktijk. Tot slot ondersteunt Dock20 onderwijsmanagers en andere voorlopers in het vernieuwen van curricula en opbouwen van learning communities.

Alle Dock20-programma’s hebben dezelfde kern: het zijn tijdelijke vrijplaatsen binnen het onderwijssysteem. Hierbinnen kunnen deelnemers onder professionele begeleiding in alle vrijheid loskomen van hun dagelijkse werk, routines en structuren. De vrijplaats is een omgeving waar tijd en ruimte is voor waardevolle gesprekken en waar zij experimenteren met nieuwe vormen van onderwijs. De deelnemer verlaat de vrijplaats met inspiratie, energie en gereedschap om zinvolle verandering in gang te zetten.

 

Dock20…

…begrijpt het onderwijsveld. We staan zelf ook voor de klas.

…werkt waarderend. We focussen op dat wat werkt.

…stelt de juiste vragen. We hebben niet alle antwoorden.

…haalt het beste uit een groep. We werken met de wensen, wijsheid en expertise van deelnemers.

Dock20 wants to meet you! Coffee?