Walk your Talk 

This post was written by

a leadership journey for students

Read more..


What is it?

Een reis van 5 dagen, 20 studenten, professionele coaches, een prikkelend en verdiepend programma, spannende locaties, ontmoetingen, confrontaties.
Walk Your Talk gaat over persoonlijk leiderschap: over het zelf vormgeven van je eigen leven en over het willen en durven varen van je eigen koers.

Voor wie:

Studenten die voorafgaand aan hun studie(jaar) een week willen nadenken over hun leerdoelen en ambities voor de toekomst

Contact ▸ Diederik Bosscha